POSLANSTVO

Naša osnovna naloga je izpolnjevati vsa pričakovanja in zahteve odjemalcev, dosegati njihovo zadovoljstvo in ohranjati dolgoročno partnerstvo. 

 

VIZIJA

S pomočjo strokovnega kadra želimo postati najbolj zanesljiv in okolju prijazen poslovni partner na področju tiskovin v regiji. 

 

VREDNOTE

Partnerstvo | Zaupanje | Kakovost 

 Naše vrednote usmerjajo način medsebojnega sodelovanja za doseganje naše vizije in oblikujejo naše poslovne odločitve.

Pri tem nas vodijo izkušnje, inovativni pristopi in posluh do stranke. Verjamemo, da tako okolje zagotavlja visoko kakovost na vseh ravneh delovanja.